Minek a filozófia?

2011. szeptember 20. kedd, 18.00
Tőzsér János előadása

FIGYELEM! ÚJ HELYSZÍNEN!

A filozófia művelésének értelmességével szemben felhozott legerősebb érv nagy vonalakban a következő. A filozófia célja igaz kijelentéseket tenni a valóság, a megismerés, a helyes cselekvés stb. természetéről, és ezzel végső, konszenzuálisan elfogadott megoldásokat találni a filozófiai problémákra. Csakhogy: a filozófia egyetlen területén sincsen (és nem is volt és nem is lesz soha) konszenzus a filozófusok között. E disszenzus nem abból fakad, hogy bizonyos filozófiai elméletek hívei kognitív és/vagy morális hátrányban volnának a rivális elméletek híveivel szemben. Mivel e disszenzus kognitív és/vagy morális szempontból egyenrangú felek közt áll fenn, ez azt mutatja: a filozófia segítségével nem juthatunk el igaz kijelentésekig a valóság, a megismerés, a helyes cselekvés etc. természetéről. Mivel azonban éppen ez volna a filozófia feladata, ezért értelmetlen vállalkozás a filozófia művelésébe fogni.

Előadásom három részből áll. Az első részben a filozófusok közti disszenzus mértékét és természetét elemzem. A második részben azt az érvet mutatom be, amely e disszenzus meglétéből a filozófia értelmetlenségére következtet. Végezetül megmutatom, hogy a disszenzusból vett érv hibás; a disszenzus meglétéből nem következika filozófia értelmetlensége, és egyúttal azt is megmutatom, hogy - szemben az ortodox vélekedéssel - a filozófia feladata nem bizonyos konszenzusos kijelentések elfogadásából áll.