A Szkeptikus Kongresszus előadói: Michael Heap

Michael HeapMichael Heap:
Alternatív medicina és politika Nagy-Britanniában
2010. szeptember 17., 14:45

Michael Heap klinikai és törvényszéki pszichológus. Kilenc éven keresztül egy zárt osztályon dolgozott, ma kizárólag egyéni praxist folytat. Alapítótagja és elnöke a brit Szkeptikusok Szövetségének (ASKE), a társaság negyedévenként megjelenő hírlevelének (Skeptical Adversaria) és az éves magazinjának (Skeptical Intelligencer) szerkesztője.

A Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgáltatás (a magyar OEP megfelelője) támogat bizonyos alternatív gyógyászati módszereket, így a homeopátiát is. Nemrég a Brit Parlament Tudomány és Technika Bizottsága elkészített egy nagyon részletes riportot, amelyben azt javasolta a kormányzatnak, hogy szüntesse be a homeopátia állami pénzből való támogatását. Heap beszámol az ügy folyományairól, valamint általában képet ad az alternatív medicina állami támogatásáról a szigetországban.

Részletes információ a három napos angol nyelvű kongresszusól a kongresszus2010.szkeptikus.hu oldalon található, ahol egyben regisztrálni is lehet. A részvételi díj 8000 Ft, ami magában foglalja a szombati ebéd költségeit is. Mivel a regisztrációs díjak nem fedezik a kongresszus megrendezésének költségeit, ezért szívesen fogadunk további hozzájárulást is.