Antibiotikumok helyett homeopátia? Rossz válasz egy valódi problémára

EUTegnapelőtt az Európai Parlament Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés Bizottsága 2 millió eurót irányozott elő a következő projektre. Idézet a költségvetési módosítás dokumentumából (37-38. oldal):

Címsor:

Kísérleti projekt – A homeopátia és a fitoterápia állattenyésztésben való alkalmazásával kapcsolatos kutatások koordinálása

Megjegyzések:

A következő szöveg beszúrása:

Felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre egy kísérleti projektet a homeopátia és a fitoterápia állattenyésztésben való alkalmazásával kapcsolatos kutatások koordinálására az antibiotikumrezisztenciáról szóló állásfoglalási indítvánnyal összhangban, amelyben a Parlament kérte az antibiotikumok állattenyésztésben való alkalmazásának csökkentését és alternatív módszerek alkalmazását; a homeopátia és a fitoterápia e módszerek közé tartozik; a kísérleti projekt keretében adatokat kell gyűjteni azzal kapcsolatban, hogy a különböző tagállamok egyetemei és felsőoktatási intézményei eddig milyen kutatási projekteket indítottak el a homeopátia és a fitoterápia területén, és ezek milyen eredményeket értek el; a kísérleti projekt során meg kell vizsgálni azt is, hogy az érintett egyetemek együttműködtek-e egymással, és ha igen, akkor milyen keretek között.

Jogalap:

A következő szöveg beszúrása:

Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.

Indokolás:

Az antibiotikum-rezisztencia egyre súlyosabb probléma az EU-ban és a világon. Az egyik probléma az antibiotikumok állattenyésztésben való alkalmazása. Ezért kell előmozdítani az alternatív módszerekkel, így például a homeopátiával és a fitoterápiával kapcsolatos kutatásokat.

Forrás: Európai Parlament Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés Bizottsága és Mail Online